O deťoch

Categories :

Deti hýbu svetom. Deti sú naša budúcnosť. Tak prečo sa nezamerať na deti a nepripraviť im vhodné podmienky na ich vývoj a rast. Podmienky na prežitie krásneho a bezpečného detstva plného dobrodružstiev, poznania a zázrakov. Že my sme to mali ináč? Že naša generácia nemala také vymoženosti ako dnešné deti? Tak buďme vďační za to, že naše deti už žijú v inej dobe, kde je viac možností a viac podpory pre samotnú radosť a tvorivosť. Aj keď v mnohých prípadoch ešte školský systém nepustí realizáciu voľnej výchovy s istými hranicami. Výchovy, pri ktorej sa odhalí deti v ich pravej podstate, kde sa môžu dostatočne prejaviť, kedy sú samé sebou a kde sú viditeľné ich dary a talenty.

deti a láska k zvieratám

Doprajte deťom to, čo potrebujú. Pozorujte ich od ranného detstva, aby ste ich poznali, čo najdokonalejšie. Rozvíjajte ich schopnosti, podporujte ich v tom, čo ich baví a pritom nezabúdajte na zdravé hranice. Aj samotné nastavovanie hraníc je istým učivom pre dospelých. Pretože mnohokrát okríkneme deti, aby robili niečo ináč, aby nekričali, nebehali po byte vo večerných hodinách a podobne. Aj v tomto ohľade nie je spôsob ako spôsob.

deti v súlade s prírodou

Kričanie na deti sa nepovažuje za ideálny spôsob, ktorý im pomôže pochopiť, že majú niečo urobiť, alebo naopak, že danú aktivitu nemajú robiť. Dôležité je jasné a zrozumiteľné vysvetlenie. Na druhej strane, ak deťom budeme podávať siahodlhé filozofické vysvetlenia, prečo to a nie to, unaví ich to a je možné, že z danej prednášky si ponaučenie napriek našej nadmernej snahe, nezoberú. V niektorých prípadoch stačí povedať krátku vetu a dieťa pochopí o čo ide a začne spolupracovať. Nie je potrebné a neodporúča sa deti za niečo obviňovať alebo porovnávať.

Nájdite si aj vy váš primeraný spôsob výchovy vašich detí a veďte ich k samostatnosti a zodpovednosti. Ak budú mať vytvorené pevné základy, vyrastú z nich jedinečné bytosti, ktoré premenia dnešný svet do dokonalosti.