Kto vám najlepšie poradí s upchatým potrubím?

Categories :Nezařazené

Stretli ste sa s tým už viacerí. Upchaté umývadlo či drez a z toho sa odvíjajúce problémy. Problémy súvisiace napríklad s čoraz intenzívnejšie zapáchajúcimi odtokmi, ale hlavne so spomaleným odtekaním vody, prípadne inými anomáliami, ktorých si pri práci s vodou a jej splachovaním všimneme. Odpadová voda sa navyše začne hromadiť a musíme si dávať pozor, aby nakoniec neskončila vyliata na podlahe (či aj pretečená u susedov pod vami, ak bývate v paneláku).

  • Nehovoriac o tom, že prevádzka týchto zariadení v domácnosti bude musieť byť obmedzená, resp. nepoužívaná, aby neprišlo k väčším škodám.

Detská ruka, umývadlo

Samozrejme je dôležité jednať rýchlo v stave poruchy a pri prvých viditeľných signáloch. Napríklad teda pri zmienenom spomalenom odtekaní či pri citeľne prenikavom zápachu z odtokov.

Potom sú tu ale aj preventívne dôvody, preventívna kontrola, ktorá sa týka hlavne kanalizácií. A k týmto kontrolám vám služby ako krtkovanie Hlohovec poskytujú aj moderný monitoring kanalizácie, čo znamená využitie výkonného kamerového systému a snímanie záberov na monitore.

Poukážme na bežnú modelovú situáciu, kedy upchaté potrubie zasiahne umývadlo. Usadeniny v potrubí budú zodpovedné za hromadenie odpadovej vody. A všimneme si tiež to, že voda bude odtekať viditeľne pomaly. A to je signál, že niečo v potrubí nie je poriadku- potrebuje prečistiť. A práve s tým vám najlepšie pomôže servis zaoberajúci sa krtkovaním- šikovným čistením kanalizácií a potrubí.

Potrubie, náradie

Mohli by sme v tomto článku rozoberať aj niekoľko „babských rád“, ako si poradiť s upchatými odtokmi, teda napríklad zvonom či so sódou bikarbónou. Ale o tom sa asi dočítate aj inde, v tomto článku sa chceme zamerať na to zrejme najúčinnejšie riešenie- kontaktuje odborný servis a jeho služby spojené s krtkovaním.Je to stávka na istotu, navyše pôjde o rýchly zásah, pri ktorom sa však hľadí na to, aby neprišlo k poškodeniu potrubí.