Revízia od Interlogic

Categories :

Povinná revízia sa netýka domácnosti. Povinnosť revízie elektrických zariadení sa týka zamestnávateľov, ktorí používajú rôzne elektrospotrebiče, stroje a zariadenia pre svojich zamestnancov. Takéto zariadenia, s ktorými zamestnanci prichádzajú do kontaktu musia byť pravidelne kontrolované, musia prejsť revíznou kontrolou. Revíznu kontrolu vo vašej firme či spoločnosti zabezpečí Interlogic.sk. Interlogic je expert na revízie, ponúka balíky služieb hotových revíznych kontrol pre elektrické spotrebiče a celková cena sa odvíja od celkového počtu revidovaných zariadení. V prípade, že dáte urobiť revíziu viacerých zariadení vo svojej spoločnosti cena za služby je nižšia.

revízia

A teraz k samotnej revíznej kontrole. Revíznu kontrolu musí urobiť revízny technik, vyškolený pracovník na revízie, či v niektorých prípadoch sám výrobca elektrospotrebiča či elektrického zariadenia. Revíznu kontrolu nemôže vykonávať zamestnanec firmy, kde sa stroj používa a ani samotný zamestnávateľ. Revízny technik Interlogic.sk používa moderné technológie v podobe tabletu so zabudovaným softvérom, kde sú priamo prenesené dáta z nameranej revíznej kontroly. Vďaka okamžitému prenosu dát v tablete je možné vyhotoviť revíznu správu pre klienta už v priebehu niekoľkých minút.

technik

Revíznu správu tak dostanete prakticky ihneď po vykonaní revíznej kontroly. Báť sa nemusíte ani s lehotou ďalšej revíznej kontroly. Vďaka evidencii termínu revízie vás Interlogic.sk automaticky upozorní na koniec platnosti vašej revízie. Na email príde zamestnávateľovi včas informácia o nutnosti vykonania revíznej kontroly zariadenia. Ako zamestnávateľ tak nemusíte držať žiadne štítky ani lehoty ďalších revíznych kontrol. Ak vám stále nie sú jasné právne normy a legislatíva, ktorá udáva povinnosť pre revízie elektrických zariadení na Slovensku, navštívte internetovú stránku Interlogic.sk, kde nájdete nielen informácie o samotnej revíznej kontrole a cenník, ale tiež ďalšie informácie o povinnosti podľa novej legislatívy.